1.) PEČI NA LESNO BIOMASO

Ogrevanje na lesno biomaso (pelete, sekance, cepance) predstavlja najcenejše ogrevanje za danes in v prihodnje. Je neizčrpan vir, ki ga je v naravi dovolj, dostopen vsakomur, na njegovo ceno pa ne vpliva cena fosilnih goriv. Vendar pa je potrebo izpolniti tudi določene pogoje, da lahko les poimenujemo lesna biomasa kot najcenejše ogrevanje. Pridobljeno energijo iz lesnega plina je potrebno namreč učinkovito pretvorit v toplotno energijo in jo tam učinkovito izrabljat.


Cena lesna biomasa se je v zadnjih desetletjih pokazala kot najbolj stabilno; neobčutljiva je tudi na rast drugih virov – nafte, elektrike, itd. V kolikor kurilna naprava tudi ustreza evropskim standardom, ni bojazni za zelo modro investicijo v prihodnost.

V primerjavi z obstoječimi – starejšimi pečmi, se sama investicija povrne že z manjšim stroškom za gorivo (cca 50% manj). Druge prednosti so tudi: zmanjša se pogostost polnjenja, poveča se življenjska doba naprave (20-30let in več), komfort, itd.

Smo uradni zastopnik za ogrevalne sisteme KWB.

Vrste biomase:
  • PELETI
  • POLENA
  • SEKANCI

  • Povezave:
  • TU Graz potrjuje KWB ima najbolj zadovoljne stranke in najboljše sisteme za ogrevanje na pelete.